Scout MB

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SCN-SMB-badge-fc.jpg

Scouting met een beperking

Meer dan 4.000 kinderen met een beperking doen iedere week gewoon mee aan het Scoutingspel. Bij Scouting kun je immers van alles doen en leren, ook als je een beperking hebt.

De leidinggevenden bij Scouting helpen kinderen met een beperking graag bij alles wat nodig is om Scoutingactiviteiten te kunnen doen. Zij gebruiken hiervoor onder andere het Handboek scouts met een beperking en de notitieScouts met een beperking in je groep, hoe doe je dat? . Alle informatie die je nodig hebt om een Scoutinggroep of speltak voor scouts met een beperking te leiden, vind je bij de downloads.

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen bij Scouting:

  • Er zijn 17 Scoutinggroepen speciaal voor scouts met een beperking.
  • Er zijn 80 Scoutinggroepen met een speciale afdeling voor scouts met een beperking.
  • Het is ook mogelijk te zoeken naar een algemene groep, want iedere groep heeft wel één of meerdere scouts met een beperking. 

Zoek een groep bij jou in de buurt waar kinderen met een beperking terecht kunnen.

SamenSpeelBelofte

Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties, waaronder Scouting, zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, waaronder minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink, ondertekenen op 3 december 2019 in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd. Zij roepen andere partijen op om zich ook aan te sluiten. Elke organisatie maakt hierbij een SamenSpeelBelofte.

SamenSpeelBelofte Scouting Nederland

Het Scoutingspel biedt kinderen met een beperking unieke kansen om zich te ontwikkelen en vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel mogelijk ook kinderen met een beperking deze kans te geven, want in een Scoutinggroep is het gezellig. Je hebt er echte vrienden met wie je veel lol maakt en allerlei spannende avonturen beleeft. Scouting Nederland blijft er ook in de toekomst op gericht de drempels voor kinderen met een beperking binnen Scouting te verlagen. Scouting Nederland nodigt iedereen die daartoe bereid is uit om samen te werken, zodat de uitdagingen voor kinderen met een beperking vooral áchter die drempels liggen. Lees de volledige SamenSpeelBelofte van Scouting Nederland hier.SamenSpeelBelofte Scouting Nederland128,1 KB

Standard Rules

Scouting Nederland heeft in 2002 de Standard Rules voor gelijke behandeling van mensen met een beperking ondertekend. Dit houdt in dat Scouting Nederland de internationale richtlijnen ter bevordering van gelijke kansen voor mensen met een beperking als uitgangspunt hanteert voor haar landelijk beleid. Scouting Nederland vindt dat een kind dat lid wil worden van Scouting, zelf en met de ouders, moet kunnen kiezen waaraan het wil meedoen. Wat voor het kind het beste is, is voor Scouting het uitgangspunt bij het kiezen van een Scoutinggroep. Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Een groep of leeftijdsgroep voor scouts met een beperking biedt de mogelijkheid om op een eigen manier en met de noodzakelijke begeleiding en verzorging het spel van Scouting te kunnen spelen. Scouting vindt het ook belangrijk dat kinderen de kans krijgen in een algemene groep mee te doen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het Scoutingspel biedt kinderen met een beperking unieke kansen om zich te ontwikkelen en vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel mogelijk ook kinderen met een beperking deze kans te geven, want in een Scoutinggroep is het gezellig. Je hebt er echte vrienden met wie je veel lol maakt en allerlei spannende avonturen beleeft. Samen ondernemen kinderen en jongeren uiteenlopende activiteiten en leren zo nieuwe dingen over de wereld om hen heen, maar ook over zichzelf. In een Scoutinggroep voelt een kind zich veilig en mag het zichzelf zijn. Daardoor verlegt het kind zijn grenzen en ontdekt het steeds meer wie het is en welke mogelijkheden het heeft.

Scouting Nederland blijft er ook in de toekomst op gericht de drempels voor kinderen met een beperking binnen Scouting te verlagen. Scouting Nederland nodigt iedereen die daartoe bereid is uit om samen te werken, zodat de uitdagingen voor kinderen met een beperking vooral áchter die drempels liggen.

Teken voor inclusie

Scouting Nederland heeft een teken ontwikkeld wat staat voor de inclusie van scouts met een beperking binnen Scouting. Het teken combineert het herkenbare element blauwe vogels met handen die symbool staan voor samenwerking met elkaar. Deze badge kan gebruikt worden door groepen en/of speltakken met scouts met een beperking, maar ook door iedereen die van mening is dat alle scouts, met en zonder beperking, recht heeft op een plek binnen Scouting. Deze badge wordt gedragen op de rechtermouw van de blouse.